DOMAINE ROUSSET-PEYRAGUEY
BORDELAIS


~ Sweet Wine ~
~ Sémillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle ~