DOMAINE ROUSSET-PEYRAGUEY
BORDELAIS


~ Sweet Wine ~
~ 80% Sémillon, 15% Sauvignon Blanc, 5% Muscadelle ~